KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ ve SINAV SAATİ

Başvuru Tarihi

02–20 Ağustos 2021

Bilim Sınavı

Yazılı

01 Eylül 2021  saat: 13:30

Sözlü

02 Eylül 2021  saat: 11:30

Kazananların İlanı (Asıl ve Yedek Liste)

03 Eylül 2021

Asıl Öğrenci Kesin Kayıt

06-07 Eylül 2021

Yedek öğrenci Kesin Kayıt

09-Eylül 2021

Derslere Kayıt Yaptırma

10-13 Eylül 2021

BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS

1-      Adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

2-      Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

3-      ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 36 ay) en az 55 sözel veya eşit ağırlıklı puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir.  Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

DOKTORA

1-      Adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları veya lisans mezunu olup Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2-      Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesine,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

3-      ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 36 ay) en az 55  sözel veya eşit ağırlıklı puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

4-      Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Rusça dillerinin birinden T.C. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan ya da eşdeğerliliği KTMÜ Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dil eşdeğerlilik puanı, KTMÜ Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin yükseköğretim kurumlarından ve Kırgız Cumhuriyeti’nin öğretim dili Kırgız Türkçesi ve/veya Türkiye Türkçesi olmayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ile Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara göre başvuran uluslararası öğrenci başvurularında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

1.    Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Doktora programına başvurularda adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2. Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olmaları gerekir.

3. Adaylardan yabancı dil belgesi istenmez ve Bilim Sınavına tabi tutulmaz. Sadece adayın tercih ettiği bir dilden sözlü sınav yapılır.

 

BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsüne elden veya elektronik posta yoluyla başvurunun son günü mesai bitimine (Kırgızistan saatine göre saat 17.30'a) kadar kabul edilir. Elektronik posta adresi: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1-      Başvuru Formu (Form- http://www.manas.edu.kg/index.php/kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1 internet adresinden temin edilebilir veya Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. adresinden istenebilir).

2-   Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık Fakülte diplomasının veya Yüksek lisans diplomasının fotokopisi. (Geçici Mezuniyet Belgesi de kabul edilir). Kesin kayıtta diplomaların aslı istenir.

3-   Denklik Belgesinin fotokopisi (Başvuru şartlarında belirtilen eğitimini Kırgızistan ve Türkiye dışındaki ülkelerde tamamlayan adaylar). Kesin kayıtta denklik belgesinin aslı istenir.

4-   Not Durum Belgesi (transkript) (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

5-   2 adet 4x3 vesikalık fotoğraf

6-   Nüfüs Cüzdanın veya Pasaportun fotokopisi

7-   ALES veya eşdeğeri GRE, GMAT Belgesinin aslı veya fotokopisi (Belge verme adayın isteğine bağlı)

8-   Doktora programına başvuran adayların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya fotokopisi

 

PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ ALAN TÜRÜ

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

 UA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

6

2

0

 

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse

belge verir

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

(EĞİTİM BİLİMLERİ PROGRAMI)

6

3

1

 

 

 

 

Eşit Ağırlıklı

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

-Kırgızistan Yükseköğretim Kurumlarında ‘‘Genel Pedagoji, Genel Psikoloji, Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulaması’’ derslerini almış olmak.

-Kırgızistan’daki ya da Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları eğitim fakülteleri mezunu olmak.

-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ya da Türkiye Üniversitelerinin pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI)

6

3

1

 

 

Eşit Ağırlıklı

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikoloji bölümü mezunu olmak.

FELSEFE

5

3

2

Sözel,

Eşit Ağırlıklı

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Felsefe alanında lisans mezunu; herhangi bir lisans programı mezunu olmak.*

İKTİSAT

4

2

2

 

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler bölümleri lisans mezunu olmak.*

İLETİŞİM BİLİMLERİ

6

4

3

Sözel,

    Eşit Ağırlık

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

İletişim Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak

İŞLETME

4

4

2

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

Aday isterse belge verir

İşletme, İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler Bölümleri ya da Mühendislik Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve İletişim Fakültesi (Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü) mezunu olmak.*

FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI)

5

3

1

 

Sözel

 

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Dilbilim (İngiliz Dili) alanlarında lisans mezunu olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

İSLAM BİLİMLERİ

5

2

1

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Lisans mezunu olmak***

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

6

1

2

 

 

 

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

İngilizce: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Kırgızca-İngilizce programı mezunu olmak.

Rusça: Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Rusça-Türkçe  programı mezunu olmak.

Türkçe: Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Kırgızca-Türkçe Programı veya Kırgızistan’daki Üniversitelerin Türkçe Dil Bilimi mezunu olmak.

SOSYOLOJİ

3

3

2

 

 

 

Sözel,

    Eşit Ağırlık

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

 

Aday isterse belge verir

Sosyoloji,  Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Halk Bilimi, Türkoloji, İstatistik, Sosyal Hizmet,  Felsefe, PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı), İletişim, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Tarih, Halkla İlişkiler, Turizm, İktisat, Antropoloji, Hukuk, Şehir Planlama ve Mimarlık alanlarında lisans mezunu olmak.*

TARİH (TARİH PROGRAMI)

5

5

2

     

Sözel

 

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Tarih alanından lisans veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

TARİH (ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ PROGRAMI)

3

3

2

 

 

Sözel

 

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Tarih ve Arkeoloji alanında lisans  veya Tarih alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

5

3

2

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Turizm, Konaklama, Seyahat, Turist Rehberliği, Yiyecek-İçecek, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, İşletme*, İktisat*,Uluslararası İlişkiler* alanlarından lisans mezunu olmak.

TÜRKOLOJİ

5

5

2

 

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Türkoloji, Filoloji, Dilbilim alanlarında Lisans mezunu olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

3

1

 

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,  Sosyoloji, Tarih, Kamu Yönetimi, Hukuk, Ekonomi Bölümleri lisans mezunu olmak.*

DOKTORA

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ ALAN TÜRÜ

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

UA

EĞİTİM BİLİMLERİ

2

1

1

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

İngilizce, Rusça**,

Almanca,

Fransızca,

Eğitim Bilimleri ya da alanı eğitim anabilim dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ya da bu alanda beş yıllık bir fakülte mezun olmak.

İKTİSAT

3

1

1

 

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

İngilizce,

Rusça**,

Almanca,

Fransızca.

Yüksek lisansını İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler alanlarında yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

İLETİŞİM BİLİMLERİ

3

3

2

 

 

 

Eşit Ağırlık,

Sözel

 

 

 

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Rusça**,

Almanca,

Fransızca,

İspanyolca,

İtalyanca,

Çince,

Arapça.

 

Yüksek lisansını İletişim Bilimleri veya Sosyal Bilimlerin Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme alanlarının birinde yapmış olmak veya Kitle İletişim alanlarında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

 

İSLAM BİLİMLERİ

4

2

1

 

Sözel

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Arapça.

İlahiyat alanında Yüksek lisansını yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

İŞLETME

2

2

1

 

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

 

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Rusça**,

Almanca,

Fransızca,

İspanyolca,

İtalyanca,

Çince.

Yüksek lisansını İşletme, İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

SOSYOLOJİ

2

2

1

 

Eşit Ağırlık,

Sözel

 

Aday isterse belge verir

Arapça,

İngilizce,

Çince,

Almanca,

Rusça**,

Fransızca.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitiminden en az birini Sosyoloji alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

TARİH

2

2

1

 

Sözel

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Rusça**.

Yüksek Lisansını Tarih alanından  yapmış  olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

TÜRKOLOJİ

2

2

1

 

Sözel

 

Aday isterse belge verir

 

İngilizce,

Rusça**.

Yüksek Lisansının Türkoloji, Filoloji, Dilbilim alanlarından yapmış olmak ve bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

                     

KC: Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı; TC: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı; UA: Uluslararası öğrenci

 *  : Gerekirse bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.

**Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

***:İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya yüksek bir din öğretimi programından mezun olanlar tercih sebebidir. Olmayanlar kazanmaları halinde Bilimsel Hazırlık okurlar.

DESTEK İMKANLARI

1-Lisanüstü programları ücretsizdir. Başvuru, Kayıt ve öğrenim süresi boyunca hiçbir ücret talep edilmez.

2-Programa kayıt yaptıran öğrencilere Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilmektedir. Burslar, Yüksek Lisana öğrencileri için aylık 50 Amerikan Doları ve Doktora Öğrencileri için aylık 75 Amerikan Dolarıdır.

3-Üniversitemiz Cengiz Aytmatov Kampüsünde barınma ihtiyacını karşılayacak donanımlı öğrenci yurtlar mevcuttur.

4-Pandemi süresince Uzaktan Eğitim için her öğrenciye her ay 60 GB internet paketi ücretsiz verilmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Bilgi ve destek adresi: Bişkek Cal bölgesi, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1. kat 104 nolu oda, telefon : +996(312) 49 27 88 iç hat:2321, Elektronik posta:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Whatsapp:+996(706) 068822 veya +996(700)125056

2-Yanlış veya eksik Belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Eğitim Dili Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesidir. Anadili bu iki dilden birisi olmayan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamayan adaylar eğitim dilinden muaf sayılmaları için geçerli bir belge sunamayan adaylar Dil muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Dil Muafiyet sınavları (Kırgız Türkçesi–Türkiye Türkçesi) 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde KTMÜ-ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

 

 

SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR

Bilim Sınavı(Yazılı ve Sözlü)Yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Çevrimiçi yapılan sınavlarda;

Yazılı Sınav:  Sorular Google Classroom’a yüklenecek ve sınav bitiminde cevap kâğıtları aday tarafından Google Classroom’a yüklenecektir. Sınav Google Meet programı üzerinden interaktif çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olması sağlanacaktır.

Sözlü sınav: Google Meet programı üzerinden interaktif -çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.

Yazılı ve Sözlü Sınav esnasında meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.

Başvuracak öğrenci adayların Google meet programını, ayrıca Google classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. uzantılı geçici e-mail adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı e-mail adreslerine gönderilecektir.