2002-2022 окуу жылы бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу жана иштеген тармактары боюнча анализи (PPTX)

2002-2015-жж. бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жана иштеген тармактары боюнча анализ (PPTX)

2002-2016-жж. бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жана иштеген тармактары боюнча анализ (PPTX)

2002-2016-жж. бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жана иштеген тармактары боюнча анализ (PPTX)

2002-2017-жж. бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жана иштеген тармактары боюнча анализ (PDF)

2016-2017 окуу жылы бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу жана иштеген тармактары боюнча анализи (PDF)

2018-2019 окуу жылы бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу жана иштеген тармактары боюнча анализи (PPTX)

2018-2019 окуу жылы бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу жана иштеген тармактары боюнча анализи (PPTX)

2020-2021 окуу жылы бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу жана иштеген тармактары боюнча анализи (PPTX)