İletişim

Adres

Cengiz Aytmatov Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN

Dekan Doç. Anarbek İBRAYEV
Tel. 492786-88
Dahili 2342
E-Posta anarbek.ibrayev@manas.edu.kg
Dekan Yardımcısı Öğr.Gör.Sebahattin SİVRİKAYA
Tel. 492786-88
Dahili 2365
E-Posta sebahattin.sivrikaya@manas.edu.kg
Dekan Yardımcısı Öğr.Gör.Sebahattin SİVRAKAYA
Tel. 492786-88
Dahili 2365
E-Posta sebahattin.sivrikaya@manas.edu.kg
Fakülte Sekreteri Tolgonay MAMBETALİYEVA
Tel. 492786-88
Dahili 2337
E-Posta tolgonay.mambetalieva@manas.edu.kg, mtolgonay@mail.ru