Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Ağustos 1996 tarih ve 22719 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8350 sayılı Milletlerarası Anlaşma uyarınca kurulmuş özel statüye sahip bir yüksek öğretim kurumudur.
Üniversitenin genel yönetimi, ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle, taraf hükümetlerce atanan sekiz kişiden müteşekkil bir Mütevelli Heyet tarafından yürütülmektedir. Heyet Başkanı ve üç üye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müşterek kararname ile atanmakta, Heyet'in diğer dört üyesi ise Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından cari usullere göre tayin edilmektedir.

 

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN
Başkan
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

 

 

Üye
Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı

 

 

 

Üye
Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

 

 

 


Üye
Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı

Prof. Dr. Sedat MURAT
Üye
T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

 

 


Üye
Bişkek Belediye Başkanı