Yüksek Lisans Programı
Matematik Ana Bilim Dalı programı, öğrencilerin matematiğin ana alanlarındaki bilgilerini derinleştirmeye odaklanmıştır. Programın süresi dört yarıyıldır ve Yüksek Lisans "Matematik" akademik derecesi ile sona erer.
Programın temel amacı, bu alanda derinlemesine bilgi birikimine sahip yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmektir. Program, hem araştırma hem de bilimsel ve pedagojik faaliyetler için öğretmen yetiştirmeye odaklanmıştır. Öğrenme sürecinde programdan elde edilen bilgi ve deneyim, mekanik, ekonomi, istatistik, karar teorisi ve diğerleri gibi ekonomik ve uygulamalı disiplinler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanabilir ve her ikisinde de pratik uygulamalar için kullanılabilir.
Yüksek Lisans programının Matematik Ana Bilim Dalı amaçları:
• Öğrencilere modern matematiksel yöntemleri öğretmek.
• Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek.
• Öğrencileri bilgilerini sürekli güncellemeye ve geliştirmeye yönlendirmek.
• Öğrencilerin sosyal bilimler, etik ve profesyonel standartlarla ilgili bilgilerini zenginleştirmek.

Kişiler
Anarkül URDALETOVA
Prof.Dr.
E-Posta: anarkul.urdaletova@manas.edu.kg
Oda: MFFB-218
Telefon: 492788
Asan ÖMÜRALİYEV
Prof.Dr.
E-Posta: asan.omuraliev@manas.edu.kg
Oda: FEN-217
Telefon: 49 27 56-57
Elmira ABDILDAYEVA
Yrd.Doç.Dr.
E-Posta: elmira.abdyldaeva@manas.edu.kg
Oda: MFFB-307
Telefon: 49 27 56-57
Ismet ALTINTAŞ
Prof.Dr.
E-Posta: ismet.altintas@manas.edu.kg
Oda: MFFB-219
Telefon: 492788
Muhammet KAMALİ
Prof.Dr.
E-Posta: muhammet.kamali@manas.edu.kg
Oda: MFFB-208
Telefon: 492788
Kalıskan MATANOVA
Dr.
E-Posta: kalys.matanova@manas.edu.kg
Oda: MFFB-209
Telefon: 492756
Ercan ÇELİK
Prof.Dr.
E-Posta: ercan.celik@manas.edu.kg
Oda: MFFB-219
Telefon: 492790
Avıt ASANOV
Prof.Dr.
E-Posta: avyt.asanov@manas.edu.kg
Oda: MFFB-333
Telefon: 49 27 56-57
Yüksek Lisans Dersleri
mCode Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
* ZD - Zorunlu Ders, SD - Seçmeli Ders