720200 "Biyoteknoloji" yüksek lisans programı

2019 yılından bu yana, KTÜ "Manas" biyoloji bölümü 720200 - "Biyoteknoloji" yönünde yüksek lisans programı uygulamaktadır. Yüksek lisans programının temel amacı, "Biyoteknoloji" alanında yüksek lisans derecesini atanarak "Biyoteknoloji" alanında derin mesleki eğitime sahip yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitim programının yapısı, Kırgız Cumhuriyeti'nin 720200 - Biyoteknoloji alanındaki uluslararası standartları ve eğitim standartlarına uygundur. Bu yüksek lisans programının amacı, biyoteknoloji alanındaki araştırmalara ve biyoteknoloji uzmanlarını uluslararası standartlarda yetiştirmeye odaklanan KTÜ "Manas" ın bilimsel ve eğitim faaliyetlerinin stratejik önceliklerinden birini uygulamaktır. Yüksek kaliteli ustaların yetiştirilmesini sağlamak için Biyoloji bölümünün maddi ve teknik temeli sistematik ve sürekli olarak güçlendirilir, bilimsel ve endüstriyel kurumlarla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurulur.

Kişiler
Kадырбай Чекиров
Doç.Dr.
E-Posta: kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Oda: MFFB-216
Telefon: 492788
Gülbübü Kurmanbekova
Prof.Dr.
E-Posta: kurmanbekova@manas.edu.kg
Oda: MFFB-213
Telefon: 492756
İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Prof.Dr.
E-Posta:
Oda: MFFB-204
Telefon: 492756
Yılmaz Kaya
Yrd.Doç.Dr.
E-Posta: yilmaz.kaya@manas.edu.kg
Oda: MFFB-206
Telefon: 492782
Bircan Usubaliev
Dr.
E-Posta: birzhan.usubaliev@manas.edu.kg
Oda: MFFB-204
Telefon: 492782
Yüksek Lisans Dersleri
mCode Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
* ZD - Zorunlu Ders, SD - Seçmeli Ders