Байланыш үчүн

Дарек

Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Көркөм өнөр факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

Декан Доц. Анарбек ИБРАЕВ
Тел. 492786-88
Кошумча 2342
Э-куржун anarbek.ibrayev@manas.edu.kg
Декан жардамчысы Ага окутуучуСебахаттин СИВРИКАЯ
Тел. 492786-88
Кошумча 2365
Э-куржун sebahattin.sivrikaya@manas.edu.kg
Декан жардамчысы Ага окутуучуСебахаттин СИВРИКАЯ
Тел. 492786-88
Кошумча 2365
Э-куржун sebahattin.sivrikaya@manas.edu.kg
Факультеттин катчысы Толгонай Мамбеталиева
Тел. 492786-88
Кошумча 2337
Э-куржун tolgonay.mambetalieva@manas.edu.kg, mtolgonay@mail.ru