PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Ректор

т.и.д. проф. Кулмырзаев Асылбек

Биринчи проректор

PhD. доц. Карымшаков Камалбек

Проректор

PhD. проф. Орчан Мустафа

Проректор

PhD. проф. Беше Ахмет

Гуманитардык факультеттин деканы

б.и.д. проф. Курманбекова Гүлбүбү

Табигый илимдер факультетинин деканы

доц. Ибраев Анарбек

Көркөм өнөр факультетинин деканы

PhD. проф. Бурмаоглу Серхат

Экономика жана башкаруу факультетинин деканы

PhD. проф. Полат Кемал

Теология факультетинин деканы

PhD. проф. Түрк Мехмет Сезаи

Коммуникация факультетинин деканы

б.и.к. доц. Тотубаева Нурзат

Инженердик факультетинин деканы

п.и.к. проф. Жанузаков Канат

Спорт илимдери факультетинин деканы

PhD. проф. Бойлу Йасин

Туризм факультетинин деканы

PhD. проф. Шен Исмаил

Ветеринария факультетинин деканы

PhD. проф. Дурсун Атилла

Айыл чарба факультетинин деканы

PhD. доц. Алтынташ Исмет

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

PhD. проф. Ардыч Кадир

Коомдук илимдер институтунун мүдүрү

PhD. Йүрүмез Режеп

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү

PhD. доц. м.а. Вурал Махмут

Кесиптик жогорку мектептин мүдүрү

ф.и.д. проф. Урманбетова Жылдыз

Мүчө

ф-м.и.к. проф. Урдалетова Анаркүл

Мүчө

PhD. проф. Акенгин Чагатай

Мүчө

э.и.к. проф. Пиримбаев Жусуп

Мүчө

PhD. проф. Татлы Бекир

Мүчө

доц. Мамбетакунов Молдосейит

Мүчө

т.и.к. доц. Боркоев Бакыт

Мүчө

PhD. доц. Түркчапар Үнал

Мүчө

PhD. доц. Шимшек Гүнтекин

Мүчө

в.и.д. проф. Түлөбаев Аскарбек

Мүчө

PhD. доц. Гөчмен Хүсейин

Мүчө

PhD. доц. Өзгүл Октай

Баш катчынын м.а.-Окумуштуу катчы