«Математика» багыты боюнча магистратуранын максаттары:
• Окуучуларга заманбап математикалык ыкмаларды үйрөтүү.
• Окуучулардын изилдөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.
• Студенттердин билимин үзгүлтүксүз жаңыртууга жана өркүндөтүүгө багыттоо.
• Студенттердин коомдук, этикалык жана кесиптик стандарттар боюнча билимдерин байытуу.

Кызматкерлер
Анаркул Урдалетова
Проф.док.
Э-куржун: anarkul.urdaletova@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-218
Телефону: 492788

Проф.док.
Э-куржун: asan.omuraliev@manas.edu.kg
Кабинет: FEN-217
Телефону: 49 27 56-57
Эльмира Абдылдаева
Доц.м.а.док.
Э-куржун: elmira.abdyldaeva@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-307
Телефону: 49 27 56-57
Исмет Алтынташ
Проф.док.
Э-куржун: ismet.altintas@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-219
Телефону: 492788
Мухаммет Камали
Проф.док.
Э-куржун: muhammet.kamali@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-208
Телефону: 492788
Калыскан Матанова
Док.
Э-куржун: kalys.matanova@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-209
Телефону: 492756
Эржан Челик
Проф.док.
Э-куржун: ercan.celik@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-219
Телефону: 492790
Авыт Асанов
Проф.док.
Э-куржун: avyt.asanov@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-333
Телефону: 49 27 56-57
Магистратура Сабактары
mCode Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
* МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы