720200 «Биотехнология» багыты боюнча магистратура программасы

2019-жылдан бери КТУ «Манас»тын биология бөлүмү 720200 – «Биотехнология» багыты боюнча магистратура программасын ишке ашырып келет. Магистратуранын негизги максаты – «Биотехнология» адистиги боюнча магистр даражасын берүү менен «Биотехнология» адистиги боюнча терең кесиптик билими бар жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо. Магистратуранын билим берүү программасынын түзүмү 720200 – Биотехнология багыты боюнча эл аралык стандарттарга жана Кыргыз Республикасынын билим берүү стандарттарына ылайык келет. Бул магистрдик программанын максаты биотехнология тармагындагы изилдөөлөргө жана биотехнология боюнча адистерди эл аралык стандарттын деңгээлинде даярдоого багытталган КТУ “Манас”тын илимий жана билим берүү ишмердүүлүгүнүн стратегиялык артыкчылыктарынын бирин ишке ашыруу болуп саналат. Магистрлерди сапаттуу даярдоону камсыз кылуу максатында биология бөлүмүнүн материалдык-техникалык базасы системалуу жана ырааттуу чыңдалып, илимий жана өндүрүштүк мекемелер менен өз ара пайдалуу байланыштар түзүлүүдө.

Кызматкерлер
Кадырбай Чекиров
Доц.док.
Э-куржун: kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-216
Телефону: 492788
Гулбубу Курманбекова
Проф.док.
Э-куржун: kurmanbekova@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-213
Телефону: 492756
Ибрахим Илкер Озйигит
Проф.док.
Э-куржун:
Кабинет: MFFB-204
Телефону: 492756
Йылмаз Кайа
Доц.м.а.док.
Э-куржун: yilmaz.kaya@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-206
Телефону: 492782
Биржан Усубалиев
Док.
Э-куржун: birzhan.usubaliev@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-204
Телефону: 492782
Магистратура Сабактары
mCode Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
* МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы