KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

02–20 Ağustos 2021

Bilim Sınavı

Yazılı

01 Eylül 2021                       Saat:13:30

Sözlü

02 Eylül 2021                   Saat:13:30

Kazananların İlanı (Asıl ve Yedek Liste)

03 Eylül 2021

Asıl Öğrenci Kesin Kayıt

06-07 Eylül 2021

Yedek öğrenci Kesin Kayıt

09-Eylül 2021

Derslere Kayıt Yaptırma

10-13 Eylül 2021

BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS

1-Adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

2-Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesi gerekir.

3-ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 60 ay)  en az 55 sayısal puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

DOKTORA

1-Adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları veya lisans mezunu olup Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2-Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesi gerekir.

3-Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin birinden T.C. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından (geçerlilik süresi 3 yıl) en az 60 puan ya da eşdeğerliliği KTMÜ Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dil eşdeğerlilik puanı, KTMÜ Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

4-ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 60 ay)  en az 55 sayısal puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin yükseköğretim kurumlarından ve Kırgız Cumhuriyeti’nin öğretim dili Kırgız Türkçesi ve/veya Türkiye Türkçesi olmayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ile Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara göre başvuran uluslararası öğrenci başvurularında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

1-Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Doktora programına başvurularda adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2. Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olmaları gerekir.

3. Adaylardan yabancı dil belgesi istenmez ve Bilim Sınavına tabi tutulmaz. Sadece adayın tercih ettiği bir dilden sözlü sınav yapılır.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsüne elden veya elektronik posta yoluyla başvurunun son günü mesai bitimine (Kırgızistan saatine göre saat 17.30'a) kadar kabul edilir. Elektronik posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Başvuru Formu (Form http//manas.edu.kg internet adresinden temin edilebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden istenebilir).

2-Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık Fakülte diplomasının veya Yüksek lisans diplomasının fotokopisi. (Geçici Mezuniyet Belgesi de Kabul edilir). Kesin kayıtta diplomaların aslı istenir.

3-Denklik Belgesinin fotokopisi (Başvuru şartlarında belirtilen eğitimini Kırgızistan ve Türkiye dışındaki ülkelerde tamamlayan adaylar). Kesin kayıtta denklik belgesinin aslı istenir.

4-Not Durum Belgesi (transkript) (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

5-2 adet 4x3 vesikalık fotoğraf

5-Nüfüs Cüzdanın veya Pasaportun fotokopisi

6-ALES veya eşdeğeri GRE, GMAT Belgesinin aslı veya fotokopisi (Belge verme adayın isteğine bağlı)

7-Doktora programına başvuran adayların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya fotokopisi

 

PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

UA

BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ

3

2

1

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Bahçe ve Tarla Bitkileri.

Bitki Koruma*, Agronomi*

BİOTEKNOLOJİ

6

2

2

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya,  Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

Ekoloji*, Çevre Mühendisliği*, Veteriner*, Agronomi*, Tıp*, Gıda Mühendisliği*.

BİYOLOJİ

6

2

2

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya,  Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

Ekoloji*, Çevre Mühendisliği*, Veteriner*, Agronomi*, Tıp*, Gıda Mühendisliği*.

BİTKİ KORUMA

4

2

1

Bitki Koruma

Bahçe ve Tarla Bitkileri*, Biyoloji*, Orman Mühendisliği*, Agroekoloji*,  Bioekoloji* Agronomi*.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

5

3

2

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojiler ve Yönetim, Elektrik ve Elektronik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği.

Matematik*, Uygulamalı Matematik ve Enformatik*, Teknik ve Teknoloji Bilimleri alanı*.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

3

2

1

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği*, Kimya Mühendisliği*, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji*.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

3

2

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilim ve Teknolojisi*, Çevre Mühendisliği*, Gıda Donanımları*, Kimya Mühendisliği*. Gıda Teknolojisi ve Üretimi*

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

2

2

1

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

Gıda Mühendisliği*, Çevre Mühendisliği*, Makina Mühendisliği*, Biyomühendislik*, Kimya-Biyoloji Mühendisliği*, Kimya*.

MATEMATİK

7

2

1

Matematik.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Matematik Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar.

 

DOKTORA

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

UA

BİYOLOJİ

2

2

1

 

Aday isterse belge verir

İsteniyor**

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2

1

-

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Dilbilim, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.

Yazılım Mühendisliği*, Bilgisayar Mühendisliği*, Matematik*, Uygulamalı Matematik ve Enformatik* alanında lisans mezunu olması şartıyla Ekonomi alanında  (İktisat, İşletme, Finans) Yüksek Lisans mezunu.

BİTKİ KORUMA

1

1

1

Bitki Koruma

Bahçe ve Tarla Bitkileri*, Biyoloji*,

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

 1

 1

 1

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği*, Kimya Mühendisliği*, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji*.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

2

1

-

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilim ve Teknolojisi*, Çevre Mühendisliği*, Gıda Donanımları*, Kimya Mühendisliği*.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

3

1

1

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

Gıda Mühendisliği*, Çevre Mühendisliği*, Makina Mühendisliği*, Biyomühendislik*, Kimya-Biyoloji Mühendisliği*, Kimya*.

MATEMATİK

2

1

1

Matematik.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Matematik Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar.

KC: Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı; TC: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı; UA: Uluslararası öğrenci

 *  : Gerekirse bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.

**: Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

 

DESTEK İMKANLARI

1-Lisanüstü programları ücretsizdir. Başvuru, Kayıt ve öğrenim süresi boyunca hiçbir ücret talep edilmez.

2-Programa kayıt yaptıran öğrencilere Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilmektedir. Burslar, Yüksek Lisans öğrencileri için aylık 50 Amerikan Doları ve Doktora Öğrencileri için aylık 75 Amerikan Dolarıdır.

3-Üniversitemiz C. Aytmatov Kampüsünde barınma ihtiyacını karşılayacak donanımlı öğrenci yurtlar mevcuttur.

4-Pandemi süresince Uzaktan Eğitim için her öğrenciye her ay 60 GB internet paketi ücretsiz verilmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Bilgi ve destek adresi: Bişkek Cal bölgesi, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü 1.kat 104 nolu oda, telefon : +996(312) 49 27 88 iç hat:2321, Elektronik posta:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WhatsApp:+996(706) 068822 veya +996(700)125056

2-Yanlış veya eksik Belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Eğitim Dili Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesidir. Anadili bu iki dilden birisi olmayan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamayan adaylar eğitim dilinden muaf sayılmaları için geçerli bir belge sunamayan adaylar Dil muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Dil Muafiyet sınavları (Kırgız Türkçesi–Türkiye Türkçesi) 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde KTMÜ-ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

 

SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR

Bilim Sınavı(Yazılı ve Sözlü)Yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Çevrimiçi yapılan sınavlarda;

Yazılı Sınav:  Sorular Google Classroom’a yüklenecek ve sınav bitiminde cevap kâğıtları aday tarafından Google Classroom’a yüklenecektir. Sınav Google Meet programı üzerinden interaktif çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olması sağlanacaktır.

Sözlü sınav: Google Meet programı üzerinden interaktif -çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.

Yazılı ve Sözlü Sınav esnasında meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.

Başvuracak öğrenci adayların Google Meet programını, ayrıca Google Classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uzantılı geçici e-mail adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı e-mail adreslerine gönderilecektir.