KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

02–20 Ağustos 2021

Bilim Sınavı

Yazılı

01 Eylül 2021                       Saat:13:30

Sözlü

02 Eylül 2021                   Saat:13:30

Kazananların İlanı (Asıl ve Yedek Liste)

03 Eylül 2021

Asıl Öğrenci Kesin Kayıt

06-07 Eylül 2021

Yedek öğrenci Kesin Kayıt

09-Eylül 2021

Derslere Kayıt Yaptırma

10-13 Eylül 2021

BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS

1-Adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

2-Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesi gerekir.

3-ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 60 ay)  en az 55 sayısal puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

DOKTORA

1-Adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları veya lisans mezunu olup Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2-Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesi gerekir.

3-Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin birinden T.C. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından (geçerlilik süresi 3 yıl) en az 60 puan ya da eşdeğerliliği KTMÜ Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dil eşdeğerlilik puanı, KTMÜ Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

4-ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 60 ay)  en az 55 sayısal puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin yükseköğretim kurumlarından ve Kırgız Cumhuriyeti’nin öğretim dili Kırgız Türkçesi ve/veya Türkiye Türkçesi olmayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ile Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara göre başvuran uluslararası öğrenci başvurularında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

1-Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Doktora programına başvurularda adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2. Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olmaları gerekir.

3. Adaylardan yabancı dil belgesi istenmez ve Bilim Sınavına tabi tutulmaz. Sadece adayın tercih ettiği bir dilden sözlü sınav yapılır.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsüne elden veya elektronik posta yoluyla başvurunun son günü mesai bitimine (Kırgızistan saatine göre saat 17.30'a) kadar kabul edilir. Elektronik posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-Başvuru Formu (Form http//manas.edu.kg internet adresinden temin edilebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden istenebilir).

2-Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık Fakülte diplomasının veya Yüksek lisans diplomasının fotokopisi. (Geçici Mezuniyet Belgesi de Kabul edilir). Kesin kayıtta diplomaların aslı istenir.

3-Denklik Belgesinin fotokopisi (Başvuru şartlarında belirtilen eğitimini Kırgızistan ve Türkiye dışındaki ülkelerde tamamlayan adaylar). Kesin kayıtta denklik belgesinin aslı istenir.

4-Not Durum Belgesi (transkript) (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

5-2 adet 4x3 vesikalık fotoğraf

5-Nüfüs Cüzdanın veya Pasaportun fotokopisi

6-ALES veya eşdeğeri GRE, GMAT Belgesinin aslı veya fotokopisi (Belge verme adayın isteğine bağlı)

7-Doktora programına başvuran adayların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya fotokopisi

 

PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

UA

BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ

3

2

1

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Bahçe ve Tarla Bitkileri.

Bitki Koruma*, Agronomi*

BİOTEKNOLOJİ

6

2

2

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya,  Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

Ekoloji*, Çevre Mühendisliği*, Veteriner*, Agronomi*, Tıp*, Gıda Mühendisliği*.

BİYOLOJİ

6

2

2

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya,  Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

Ekoloji*, Çevre Mühendisliği*, Veteriner*, Agronomi*, Tıp*, Gıda Mühendisliği*.

BİTKİ KORUMA

4

2

1

Bitki Koruma

Bahçe ve Tarla Bitkileri*, Biyoloji*, Orman Mühendisliği*, Agroekoloji*,  Bioekoloji* Agronomi*.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

5

3

2

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojiler ve Yönetim, Elektrik ve Elektronik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği.

Matematik*, Uygulamalı Matematik ve Enformatik*, Teknik ve Teknoloji Bilimleri alanı*.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

3

2

1

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği*, Kimya Mühendisliği*, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji*.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

3

2

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilim ve Teknolojisi*, Çevre Mühendisliği*, Gıda Donanımları*, Kimya Mühendisliği*. Gıda Teknolojisi ve Üretimi*

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

2

2

1

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

Gıda Mühendisliği*, Çevre Mühendisliği*, Makina Mühendisliği*, Biyomühendislik*, Kimya-Biyoloji Mühendisliği*, Kimya*.

MATEMATİK

7

2

1

Matematik.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Matematik Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar.

 

DOKTORA

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

UA

BİYOLOJİ

2

2

1

 

Aday isterse belge verir

İsteniyor**

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2

1

-

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Dilbilim, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.

Yazılım Mühendisliği*, Bilgisayar Mühendisliği*, Matematik*, Uygulamalı Matematik ve Enformatik* alanında lisans mezunu olması şartıyla Ekonomi alanında  (İktisat, İşletme, Finans) Yüksek Lisans mezunu.

BİTKİ KORUMA

1

1

1

Bitki Koruma

Bahçe ve Tarla Bitkileri*, Biyoloji*,

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

 1

 1

 1

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği*, Kimya Mühendisliği*, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji*.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

2

1

-

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilim ve Teknolojisi*, Çevre Mühendisliği*, Gıda Donanımları*, Kimya Mühendisliği*.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

3

1

1

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

Gıda Mühendisliği*, Çevre Mühendisliği*, Makina Mühendisliği*, Biyomühendislik*, Kimya-Biyoloji Mühendisliği*, Kimya*.

MATEMATİK

2

1

1

Matematik.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Matematik Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar.

KC: Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı; TC: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı; UA: Uluslararası öğrenci

 *  : Gerekirse bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.

**: Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

 

DESTEK İMKANLARI

1-Lisanüstü programları ücretsizdir. Başvuru, Kayıt ve öğrenim süresi boyunca hiçbir ücret talep edilmez.

2-Programa kayıt yaptıran öğrencilere Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilmektedir. Burslar, Yüksek Lisans öğrencileri için aylık 50 Amerikan Doları ve Doktora Öğrencileri için aylık 75 Amerikan Dolarıdır.

3-Üniversitemiz C. Aytmatov Kampüsünde barınma ihtiyacını karşılayacak donanımlı öğrenci yurtlar mevcuttur.

4-Pandemi süresince Uzaktan Eğitim için her öğrenciye her ay 60 GB internet paketi ücretsiz verilmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Bilgi ve destek adresi: Bişkek Cal bölgesi, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü 1.kat 104 nolu oda, telefon : +996(312) 49 27 88 iç hat:2321, Elektronik posta:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WhatsApp:+996(706) 068822 veya +996(700)125056

2-Yanlış veya eksik Belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Eğitim Dili Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesidir. Anadili bu iki dilden birisi olmayan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamayan adaylar eğitim dilinden muaf sayılmaları için geçerli bir belge sunamayan adaylar Dil muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Dil Muafiyet sınavları (Kırgız Türkçesi–Türkiye Türkçesi) 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde KTMÜ-ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

 

SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR

Bilim Sınavı(Yazılı ve Sözlü)Yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Çevrimiçi yapılan sınavlarda;

Yazılı Sınav:  Sorular Google Classroom’a yüklenecek ve sınav bitiminde cevap kâğıtları aday tarafından Google Classroom’a yüklenecektir. Sınav Google Meet programı üzerinden interaktif çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olması sağlanacaktır.

Sözlü sınav: Google Meet programı üzerinden interaktif -çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.

Yazılı ve Sözlü Sınav esnasında meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.

Başvuracak öğrenci adayların Google Meet programını, ayrıca Google Classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uzantılı geçici e-mail adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı e-mail adreslerine gönderilecektir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğrencileri, mezuniyet gösterisi düzenlediler.

Öğrenciler, 19 Haziran 2021’de Gençlik Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in “On İkinci Gece” adlı eserini sahnelediler.

Tiyatro oyununu KTMÜ’nün Türk Dünyası’na yetenekli oyuncular kazandırdığının adeta bir göstergesi olarak başarıyla sergileyen öğrencilerin performansını Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile birlikte Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev de izledi.

MEDIAMANAS

Haber Fotoğrafları: http://mediamanas.kg/lang-tr/3768-kltr-bakan-mezuniyet-tiyatrosunu-zledi.html

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ ve SINAV SAATİ

Başvuru Tarihi

02–20 Ağustos 2021

Bilim Sınavı

Yazılı

01 Eylül 2021  saat: 13:30

Sözlü

02 Eylül 2021  saat: 11:30

Kazananların İlanı (Asıl ve Yedek Liste)

03 Eylül 2021

Asıl Öğrenci Kesin Kayıt

06-07 Eylül 2021

Yedek öğrenci Kesin Kayıt

09-Eylül 2021

Derslere Kayıt Yaptırma

10-13 Eylül 2021

BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS

1-      Adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

2-      Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

3-      ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 36 ay) en az 55 sözel veya eşit ağırlıklı puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir.  Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

DOKTORA

1-      Adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları veya lisans mezunu olup Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2-      Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesine,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanların ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

3-      ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 36 ay) en az 55  sözel veya eşit ağırlıklı puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

4-      Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Rusça dillerinin birinden T.C. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan ya da eşdeğerliliği KTMÜ Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dil eşdeğerlilik puanı, KTMÜ Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin yükseköğretim kurumlarından ve Kırgız Cumhuriyeti’nin öğretim dili Kırgız Türkçesi ve/veya Türkiye Türkçesi olmayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ile Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara göre başvuran uluslararası öğrenci başvurularında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

1.    Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Doktora programına başvurularda adayların bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2. Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olmaları gerekir.

3. Adaylardan yabancı dil belgesi istenmez ve Bilim Sınavına tabi tutulmaz. Sadece adayın tercih ettiği bir dilden sözlü sınav yapılır.

 

BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsüne elden veya elektronik posta yoluyla başvurunun son günü mesai bitimine (Kırgızistan saatine göre saat 17.30'a) kadar kabul edilir. Elektronik posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-      Başvuru Formu (Form- http://www.manas.edu.kg/index.php/kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1 internet adresinden temin edilebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden istenebilir).

2-   Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık Fakülte diplomasının veya Yüksek lisans diplomasının fotokopisi. (Geçici Mezuniyet Belgesi de kabul edilir). Kesin kayıtta diplomaların aslı istenir.

3-   Denklik Belgesinin fotokopisi (Başvuru şartlarında belirtilen eğitimini Kırgızistan ve Türkiye dışındaki ülkelerde tamamlayan adaylar). Kesin kayıtta denklik belgesinin aslı istenir.

4-   Not Durum Belgesi (transkript) (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

5-   2 adet 4x3 vesikalık fotoğraf

6-   Nüfüs Cüzdanın veya Pasaportun fotokopisi

7-   ALES veya eşdeğeri GRE, GMAT Belgesinin aslı veya fotokopisi (Belge verme adayın isteğine bağlı)

8-   Doktora programına başvuran adayların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya fotokopisi

 

PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ ALAN TÜRÜ

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

 UA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

6

2

0

 

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse

belge verir

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

(EĞİTİM BİLİMLERİ PROGRAMI)

6

3

1

 

 

 

 

Eşit Ağırlıklı

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

-Kırgızistan Yükseköğretim Kurumlarında ‘‘Genel Pedagoji, Genel Psikoloji, Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulaması’’ derslerini almış olmak.

-Kırgızistan’daki ya da Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları eğitim fakülteleri mezunu olmak.

-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ya da Türkiye Üniversitelerinin pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI)

6

3

1

 

 

Eşit Ağırlıklı

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikoloji bölümü mezunu olmak.

FELSEFE

5

3

2

Sözel,

Eşit Ağırlıklı

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Felsefe alanında lisans mezunu; herhangi bir lisans programı mezunu olmak.*

İKTİSAT

4

2

2

 

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler bölümleri lisans mezunu olmak.*

İLETİŞİM BİLİMLERİ

6

4

3

Sözel,

    Eşit Ağırlık

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

İletişim Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak

İŞLETME

4

4

2

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

Aday isterse belge verir

İşletme, İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler Bölümleri ya da Mühendislik Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve İletişim Fakültesi (Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü) mezunu olmak.*

FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI)

5

3

1

 

Sözel

 

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Dilbilim (İngiliz Dili) alanlarında lisans mezunu olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

İSLAM BİLİMLERİ

5

2

1

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Lisans mezunu olmak***

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

6

1

2

 

 

 

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

 

 

Aday isterse belge verir

İngilizce: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Kırgızca-İngilizce programı mezunu olmak.

Rusça: Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Rusça-Türkçe  programı mezunu olmak.

Türkçe: Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Kırgızca-Türkçe Programı veya Kırgızistan’daki Üniversitelerin Türkçe Dil Bilimi mezunu olmak.

SOSYOLOJİ

3

3

2

 

 

 

Sözel,

    Eşit Ağırlık

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

 

Aday isterse belge verir

Sosyoloji,  Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Halk Bilimi, Türkoloji, İstatistik, Sosyal Hizmet,  Felsefe, PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı), İletişim, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Tarih, Halkla İlişkiler, Turizm, İktisat, Antropoloji, Hukuk, Şehir Planlama ve Mimarlık alanlarında lisans mezunu olmak.*

TARİH (TARİH PROGRAMI)

5

5

2

     

Sözel

 

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Tarih alanından lisans veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

TARİH (ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ PROGRAMI)

3

3

2

 

 

Sözel

 

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Tarih ve Arkeoloji alanında lisans  veya Tarih alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

5

3

2

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Turizm, Konaklama, Seyahat, Turist Rehberliği, Yiyecek-İçecek, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, İşletme*, İktisat*,Uluslararası İlişkiler* alanlarından lisans mezunu olmak.

TÜRKOLOJİ

5

5

2

 

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Türkoloji, Filoloji, Dilbilim alanlarında Lisans mezunu olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

3

1

 

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

 

Aday isterse belge verir

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,  Sosyoloji, Tarih, Kamu Yönetimi, Hukuk, Ekonomi Bölümleri lisans mezunu olmak.*

DOKTORA

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ ALAN TÜRÜ

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

UA

EĞİTİM BİLİMLERİ

2

1

1

 

Eşit Ağırlık

 

Aday isterse belge verir

İngilizce, Rusça**,

Almanca,

Fransızca,

Eğitim Bilimleri ya da alanı eğitim anabilim dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ya da bu alanda beş yıllık bir fakülte mezun olmak.

İKTİSAT

3

1

1

 

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

 

Aday isterse belge verir

 

 

İngilizce,

Rusça**,

Almanca,

Fransızca.

Yüksek lisansını İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler alanlarında yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

İLETİŞİM BİLİMLERİ

3

3

2

 

 

 

Eşit Ağırlık,

Sözel

 

 

 

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Rusça**,

Almanca,

Fransızca,

İspanyolca,

İtalyanca,

Çince,

Arapça.

 

Yüksek lisansını İletişim Bilimleri veya Sosyal Bilimlerin Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme alanlarının birinde yapmış olmak veya Kitle İletişim alanlarında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

 

İSLAM BİLİMLERİ

4

2

1

 

Sözel

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Arapça.

İlahiyat alanında Yüksek lisansını yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

İŞLETME

2

2

1

 

 

 

Eşit Ağırlık

 

 

 

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Rusça**,

Almanca,

Fransızca,

İspanyolca,

İtalyanca,

Çince.

Yüksek lisansını İşletme, İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

SOSYOLOJİ

2

2

1

 

Eşit Ağırlık,

Sözel

 

Aday isterse belge verir

Arapça,

İngilizce,

Çince,

Almanca,

Rusça**,

Fransızca.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitiminden en az birini Sosyoloji alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

TARİH

2

2

1

 

Sözel

Aday isterse belge verir

İngilizce,

Rusça**.

Yüksek Lisansını Tarih alanından  yapmış  olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

TÜRKOLOJİ

2

2

1

 

Sözel

 

Aday isterse belge verir

 

İngilizce,

Rusça**.

Yüksek Lisansının Türkoloji, Filoloji, Dilbilim alanlarından yapmış olmak ve bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

                     

KC: Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı; TC: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı; UA: Uluslararası öğrenci

 *  : Gerekirse bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.

**Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

***:İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya yüksek bir din öğretimi programından mezun olanlar tercih sebebidir. Olmayanlar kazanmaları halinde Bilimsel Hazırlık okurlar.

DESTEK İMKANLARI

1-Lisanüstü programları ücretsizdir. Başvuru, Kayıt ve öğrenim süresi boyunca hiçbir ücret talep edilmez.

2-Programa kayıt yaptıran öğrencilere Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilmektedir. Burslar, Yüksek Lisana öğrencileri için aylık 50 Amerikan Doları ve Doktora Öğrencileri için aylık 75 Amerikan Dolarıdır.

3-Üniversitemiz Cengiz Aytmatov Kampüsünde barınma ihtiyacını karşılayacak donanımlı öğrenci yurtlar mevcuttur.

4-Pandemi süresince Uzaktan Eğitim için her öğrenciye her ay 60 GB internet paketi ücretsiz verilmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Bilgi ve destek adresi: Bişkek Cal bölgesi, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1. kat 104 nolu oda, telefon : +996(312) 49 27 88 iç hat:2321, Elektronik posta:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Whatsapp:+996(706) 068822 veya +996(700)125056

2-Yanlış veya eksik Belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Eğitim Dili Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesidir. Anadili bu iki dilden birisi olmayan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamayan adaylar eğitim dilinden muaf sayılmaları için geçerli bir belge sunamayan adaylar Dil muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Dil Muafiyet sınavları (Kırgız Türkçesi–Türkiye Türkçesi) 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde KTMÜ-ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

 

 

SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR

Bilim Sınavı(Yazılı ve Sözlü)Yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Çevrimiçi yapılan sınavlarda;

Yazılı Sınav:  Sorular Google Classroom’a yüklenecek ve sınav bitiminde cevap kâğıtları aday tarafından Google Classroom’a yüklenecektir. Sınav Google Meet programı üzerinden interaktif çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olması sağlanacaktır.

Sözlü sınav: Google Meet programı üzerinden interaktif -çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.

Yazılı ve Sözlü Sınav esnasında meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.

Başvuracak öğrenci adayların Google meet programını, ayrıca Google classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uzantılı geçici e-mail adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı e-mail adreslerine gönderilecektir.

Göreve yeni atanan Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, güven mektubunu sunmasının ardından ilk ziyaretini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne (KTMÜ) yaptı.

Büyükelçi Doğan, 18 Mayıs 2021’de Senato üyeleriyle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev’in hoş geldiniz konuşmalarıyla başlayan toplantı, Üniversite tanıtım filminin gösterilmesiyle, ardından akademik birim yöneticilerinin kendilerini ve birimlerini tanıtmalarıyla devam etti.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Ahmet Sadık Doğan’ın Kırgızistan’daki ilk ziyaretini KTMÜ’ye yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Büyükelçiliğin desteğiyle pek çok önemli işe imza atılacağına inandığını söyledi.

Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Ahmet Sadık Doğan’ın iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğine olan inancını ifade etti.

Büyükelçi Doğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a güven mektubunu sunmasının ardından Kırgızistan’da ziyaret ettiği ilk resmî kurumun KTMÜ olduğunu vurguladı. Manas Destanı’nda çocukların öneminin vurgulandığı sözleri Kırgız Türkçesi ile hatırlatan Doğan, topluma faydalı çocukların ancak ve ancak iyi bir eğitimle yetiştirilebildiğini, KTMÜ’nün eğitim alanındaki başarılarının daha da artması için Büyükelçiliğin desteğini her zaman sürdüreceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı olan KTMÜ Tıp Fakültesi’nin bir an evvel kurulması için her türlü çalışmanın yapılacağı, tıp alanındaki son teknolojilerle kurulup nitelikli sağlık çalışanlarıyla hizmet verecek Tıp Fakültesinin Kırgızistan’a her anlamda büyük fayda sağlayacağı dile getirildi.   

Toplantı Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan’a ak-kalpak giydirilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

MEDIAMANAS

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi "Manas ÖSYS 2021" ile ilgili haberler MEDIAMANAS'ın koordinasyonuyla basında yer almaya devam ediyor.

Son olarak TRT Haber, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın aday öğrencilerden sınav yerlerini bulamayanlara aracını tahsis ederek, gençlerin sınava zamanında girmelerini sağlamasını haber yaptı:

TRT Haber'in haberini okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın Ramazan Bayramı Mesajı:

 

     "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizin Kıymetli Mensupları;

     Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için oruç ibadetimizi ifâ ederek güzelliklerle geçirdiğimiz bin aydan hayırlı Ramazan Ayı’nın sonunda, Manas Ailemiz ile birlikte Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevincini yaşıyorum.

     Bayramın güzelliklerini hep birlikte idrak etmemizi; büyüklerimizin hayır dualarından nasiplenmemizi; çocuklarımızın bayram sevinciyle sevinmemizi; refah, huzur, bolluk, bereket içinde olmamızı; her hâl ve hareketimizde Allah’ın rızasını kazanmamızı temenni ediyorum.

     Öte yandan aklıselim sahibi herkesin derin üzüntü duymasına neden olan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslüman kardeşlerimize saldırısını esefle kınıyor; insan olmanın erdemlerinden herkesin nasiplenmesini, insanın insana acılar değil, güzellikler yaşatmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

     Kıymetli Manaslılar, bir kez daha, Ramazan Bayramı’nın Türk dünyası, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Manas ÖSYS) bugün (4 Temmuz 2021’de) pandemiyle mücadelenin, virüsten korunmanın her türlü gerekliliğine hassasiyetle uyularak gerçekleştirildi.

Tüm tedbirleri özenle uygulayan sınav görevlisi Üniversite mensupları sayesinde binlerce aday öğrenci sadece sınavına odaklanıp Manaslı olmak için yarıştı.

Sınavın yapılacağı mekanların tamamı sınavdan önce dezenfekte edildi, girişlerde adayların ateşleri ölçüldü, adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı, sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi, adaylar sosyal mesafenin gözetildiği oturma düzenine göre oturtuldu ve gereken diğer her türlü tedbire hassasiyetle uyuldu.

Sınav öncesinde de aday öğrenciler Üniversitenin medya merkezi MEDIAMANAS tarafından hazırlanan videolarla süreçle ilgili bilgilendirildiler, nasıl başvuru yapacaklarından sınavda sağlık tedbirlerine ne şekilde uyacaklarına, neler yapacaklarına dair bilgilendirildiler.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sınav süresince salonları gezerek, sınavın işleyişini kontrol etti, velilerle görüştü.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aday öğrencilerden sınav yerlerini bulamayanlara aracını tahsis etti ve gençlerin sınava zamanında girmelerini sağladı.

Prof. Dr. Ceylan, sınav sırasında sosyal medyadan, “Aday öğrencilerimiz Manas Ailemize katılarak hayallerine ulaşmak için büyük bir heyecanla sınava girdiler. Sınıflarını bulamayan adaylarımızın sınav merkezlerimize ulaşmasına yardımcı olduk. Manas’ta tüm imkânlarımız sizin faydanıza tahsis edilir Sevgili Gençler. Allah gözlerinizden okunan heyecanı, mutluluğu daim kılsın, çabalarınızı yüksek başarılara dönüştürmenize yardım etsin.”, “Aday öğrencilerimizin velileriyle tanışma, sohbet etme, onların heyecanlarını paylaşma fırsatı bulduk. Velilerimizle ve çocuklarımızla bol bol sohbet edeceğimiz günler de gelecek inşallah. Allah çocuklarının başarıları için emek veren velilerimizin ve hepimizin dularını kabul etsin.” ve “Pandemi ile mücadelenin, virüsten korunmanın her türlü gerekliliğine hassasiyetle uyarak, alınan yüksek tedbirlerle Manas ÖSYS 2021 sınavımızı gerçekleştirdik. Tedbirlerimizi büyük bir özenle uygulayan Manas Camiamıza, sınavımıza katılan sevgili aday öğrencilerimize, hayır dualarını eksik etmeyen değerli velilerimize çok teşekkür ederim.” paylaşımlarında bulundu.

Manas ÖSYS 2021 için 750 KTMÜ çalışanı görevlendirildi. Sınav Üniversitenin 11 binası ve 209 salonunda, sabah genel sınav ve öğleden sonra dil sınavı olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Sınava girmek için tüm Kırgızistan’dan 5700 aday kayıt yaptırdı. Bu senenin kontenjanı 1351 öğrenci olarak belirlendi. Sınava, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Ölçme ve Seçme Sınavı'nda en az 110 puan alan öğrenciler başvurabildi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler 7-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirmelerinin ardından boş kalan kontenjanlara öğrenci yerleştirilmesi için ek yerleştirmeler 17 Temmuz 2021’de başlayacak.

Manas Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Kırgızistan’da, belirlenen kuralların ciddiyetle uygulanması, şeffaflığı ve güvenilirliğiyle tanınıyor.

MEDIAMANAS

Haber Videosu: https://youtu.be/902eHAKOAPE

Haber Fotoğrafları: http://mediamanas.kg/lang-tr/3782-manas-sys-2021-baaryla-tamamland.html

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı:

     "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Samsun’a giderek, Milli Mücadele’nin yolunu açmıştır.

     Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas’tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele’nin neticesinde ecdadımız, Türk’ün ezelden ebede hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

     Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarih olarak kabul etmiş, hatta doğum gününü soranlara, 19 Mayıs 1919 cevabını vermiştir. Bu kadar önem verdiği bu günü, her zaman çok güvendiği Türk Gençliğine armağan etmiştir.

     Gençler, gençlerin bilimin aydınlattığı yolda yürümesi, ruhen ve bedenen sağlıklı olması Atatürk’ün en önem verdiği konulardan olmuştur. Bu nedenle Atatürk, gençlerin hem bilimle hem de sporla ilgilenmesini çok önemsemiştir. Bir sporcuda beden gücünün ve yeteneğin yanı sıra, iyi ahlâk ve zekânın da bulunmasını isteyen Gazi Mustafa Kemal, bu düşüncesini, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” sözüyle dile getirmiştir.

     Türk dünyası gençlerini aynı çatı altında buluşturan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde de amacımız, gençlerimizin dünya kalitesinde eğitim almasını sağlamak, Türk dünyası gençliği ortak bilinciyle yetişmelerinin yolunu açmaktır.

     Bilimin ışığında yetişen gençlerimizin sporla güçlenmeleri, açık zihinlere kavuşmaları önem verdiğimiz unsurlardandır. Gençlerimizin özellikle ata sporlarıyla ilgilenmesi için her türlü imkânı sunmaktayız.

     Üniversitemizde spor ve bilimle içiçe yetişip dünyanın her yerinde ve her alanda rekabet edebilecek şekilde bilgi ve beceriyle donanan Türk Dünyası gençliğimiz, bugün Türkiye’nin dünyanın gıpta ile takip ettiği İHA ve SİHA gibi teknolojileri üretebilecek, Türk Dünyasını bir, iri ve diri kılmaya, her alanda yüceltmeye devam edecektir.

     Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutlar, saygılarımı sunarım."

2021-жылдын 14-18-июнь күндөрү Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин административдик кызматкерлеринин билимин жогорулатуу максатында  административдик жардамчы, катчылык иши, кеңсе иш кагаздары жана маалымат менеджменти боюнча семинар-тренинг уюштурулду.

Семинар университеттин  К.Тыныстанов атындагы жыйындар залында ѳтүп, анда иш кагаздарын жүргүзүү, офис-протоколу жана адептүүлүк эрежелери, убакытты туура пайдалануу, адамдарга сылык мамиле жасоо ж.б. тууралуу маалыматтар берилди.

Университеттин ректору, профессор Алпаслан Жейландын катышуусу менен башталган семинардын катышуучуларына ректорат тарабынан сертификаттар тапшырылат.

 

Медиа Манас

 

24 Aralık 2020 tarihinde, Öğrenci Konseyi Başkanlığına bağlı Çeviri ve Çeviriciler Kulübü tarafından ‘Başarılı Mezunlar’ Projesi çerçevesinde ‘Motivasyon, Araştırma ve Eğitim Kaynakları’ konulu seminer düzenlendi. Seminer Google Meet üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu, Üniversitemizin başarılı mezunlarından ve şuanda Almanya Oldenburg Ostholstein Berufsschule Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Ercan Baykulov oldu.

            Her iki haftada bir düzenlenen ve Üniversitemizin mezunlarının konuk olduğu seminerler serisinin bu hafta ki konuğu Ercan Baykulov, seminerde kendi hayatında elde etmiş olduğu tecrübeleri ve başarıları hakkında bilgiler verdi. Almanya’da eğitim almak ile ilgili ayrıntılı bilgileri katılımcılar ile paylaştı. Ardından soru-cevap yapılarak seminere son verildi.

 

Hazırlayan: Muhammed Ramazan Kurtoğlu