“Made in Manas” долбоору – Кыргыз-Түрк  «Манас» университетинин көрүнүктүү бүтүрүүчүлөрү тууралуу программа.

Бул программанын алкагында болуп өткөн маектешүүлөрдө ишмердүүлүктүн ар түрдүү чөйрөлөрүндө иштеп жаткан университеттин бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн кесиптик тажрыйбалары жана ийгиликтин сырлары менен бөлүшүшүп, жетишкендиктерин жана студенттик жашоосунан кызыктуу окуяларын айтып беришет.

“Made in Manas” долбоорунун тартуу тобу бир күн бою бүтүрүүчүлөрдүн иштеген жеринде болуп, алардын чыныгы кесиптик турмушун чагылдырат.

Аталган долбоордун максаты – университет жана бүтүрүүчүлөр арасындагы мамилени бекемдөө, жеке үлгү катарында студенттерди мотивациялоо.

Жогоруда аталган долбоор Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Студенттик иштер башкармалыгы Студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы тарабынан координацияланат.

“Made in Manas” программасы КТМУнун Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын расмий сайтында бир айда эки жолу жарыяланат.